Nieniejszym wprowadzone promocje na usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu w dostępie bezprzewodowym, skierowane są do:

nowych klientów, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Cam-Tech, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji dotychczasowych klientów, którym umowa terminowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, a podpiszą nową umowę lub aneks, na gwarantowany okres 12/24 m-cy, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji.

 

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy Miasto Suwałki:

 Promocja obowiązuje wyłącznie na wskazanym obszarze (Miasta Suwałki)

Przepustowość
w Mbps:
Nazwa
Abonamentu:
Cena podstawowa
abonamentu bez promocji:
Przyznana ulga w 
abonamencie w promocji 
„Suwałki-Miasto”:
Cena abonamentu
w promocji
„Suwałki-Miasto”:
Cena aktywacji
umowa na
24 m-ce:
4 TECH 4MM 85 zł 45 zł 40 zł 150 zł
6 TECH 6MM 100 zł 55 zł 45 zł 150 zł
8 TECH 8MM 120 zł 65 zł 55 zł 150 zł
10 TECH 10MM 140 zł 80 zł 60 zł 150 zł

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy poza granicami miasta Suwałk

Przepustowość
w Mbps:
Nazwa
Abonamentu:
Cena podstawowa
abonamentu bez promocji:
Przyznana ulga w 
abonamencie:
Cena abonamentu
w promocji:
Cena aktywacji
umowa na
12/24 m-ce:
2 TECH/2k14/2048 70 zł 30 zł 40 zł 150 / 100 zł
4 TECH/2k14/4096 85 zł 40 zł 45 zł 150 / 100 zł
6 TECH/2k14/6144 100 zł 45 zł 55 zł 150 / 100 zł
8 TECH/2k14/8192 120 zł 45 zł 75 zł 150 / 100 zł
10 TECH/2k14/10254 140 zł 45 zł 95 zł 150 / 100 zł

Oferta indywidualna skierowna do klientów biznesowych:

Zestawienie prędkości jak i cen (prędkości gwarantowane, SYMETRYCZNE BIZNESOWE):

 

Ceny prędkości gwarantowanych i symetrycznych wyliczane są indywidualnie na podstawie zapotrzebowania na ilość megabitów, długości umowy oraz zastosowanego sprzętu do odbioru łącza. Zapytaj nas telefonicznie, już dzisiaj umów się na rozmowę z naszym przedstawicielem pod nr. tel: 504 128 188

 

 Podane promocje obowiązują do odwołania!


Po zakończeniu gwarantowanego okresu obowiązywania umowy lub aneksu – ceny pozostają w wysokości określonej w Promocji.  Nie ma konieczności aneksowania umów, chyba że Operator wprowadzi inne promocje korzystniejsze dla klientów. Klient w takim przypadku może zwrócić się o objęcie go nową promocją.

 

 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bez podania przyczyn.